อัญเชิญ “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดจุฬามณี มาที่วิหารเทวสถิตย์