“ท้าวเวสสุวรรณ” ให้โชคเกือบล้าน หนุ่มโรงงานมาแก้บน พร้อมส่อง