กองสลากเผยขายคละเลขได้ผล หวยรวมชุดใหญ่เริ่มหายจากแผง

กองสลากเผยขายคละเลขได้ผล

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยในงานวันครบรอบ 80 ปี คล้ายวันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 5 เมษายน 2562 ว่า การรวมชุดสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 ใบ และการบริหารจัดการแยก เลขชุด ให้กระจายไปในหลายพื้นที่ นับว่าได้รับผลตอบรับที่ดี

ทำให้การรวม หวยชุด จำหน่ายเกินราคา ลดน้อยลง โดยเฉพาะสลากฯชุดเกิน 5 ใบ ที่พบเห็นน้อยลงมาก อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาต้องใช้เวลา เก็บข้อมูล และประเมินผลภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนที่จะปรับแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

หวยชุดใหญ่

นอกจากนี้ สำนักงานสลากยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการศึกษาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ที่แก้ไขใหม่ และเป็นไปตามนโยบายดิจิทัลจากทั่วโลก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไทยแลนด์ 4.0 โดยต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและรอบด้าน เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ โครงสร้าง บริบทของสังคมไทยและวิถีชีวิตของประชาชน

สำหรับมาตรการในการบรรเทาปัญหาสลากเกินราคานั้น ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ จัดพิมพ์สลากแบบคละตัวเลขในเล่ม รวมชุด 2 ใบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงมาตรการตรวจสอบ การจำหน่ายสลาก ล่าสุด สำนักงานสลากฯ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนบัตรประจำตัวตัวแทน จาหน่ายและบัตรประจาตัวผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ทำให้ผู้ซื้อสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของสลากได้ป้องกันปัญหาการ แอบอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสลากที่ซื้อ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือแจ้งเบาะแสเมื่อพบการจำหน่ายสลาก เกินราคา

ในขณะเดียวกัน ผู้ขายก็สามารถใช้บัตรดังกล่าว แสดงต่อผู้ซื้อว่าเป็นผู้ขายที่รับสลากโดยตรงจากสำนักงานฯ อีกทั้ง ยังสามารถบันทึกข้อมูลของผู้ขาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจาหน่ายสลากต่อไปในอนาคต โดยแอพพลิเคชั่น ดังกล่าว จะพร้อมให้ใช้งานได้ภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ คาดว่า เมื่อเปิดใช้งานแล้ว จะสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ เพื่อนาไปสู่การแสวงหาแนวทาง ในการแก้ไข ปัญหาสลากเกินราคา อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป